Adatkezelési tájékoztató

Köszönjük, hogy érdeklődik a Halasi és Társa Kft. iránt, és egyúttal szeretnénk biztosítani arról, hogy webhelyünk olvasásakor mindig biztonságban tudhatja személyes adatait. Vállalkozásunk számára az adatvédelem kiemelkedően fontos, valamennyi adatvédelmi jogszabály betartása nálunk magától értetődő.

Felhasználóinknak jogában áll tudni, hogy mikor és milyen adatokat gyűjtünk róluk, és hogyan használjuk fel azokat. Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések révén garantáljuk a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartását cégünknél illetve külső szolgáltatóinknál.

Adatvédelem

A www.halasitrans.hu weboldal üzemeltetője a Halasi és Társa Kft ezúton szeretné tájékoztatni felhasználót az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Adatkezelő legfontosabb adatai:

  • Neve: Halasi és Társa Kft.
  • Székhelye: 2700.Cegléd, Kasza u.8.
  • Adószám: 24689739-2-13
  • Cégjegyzék száma: 13-09-165684
  • Képviselője: Halasi Sándor ügyvezető, Halasi Viktor ügyvezető

Személyes adatok

A személyes adatok az Ön azonosítására szolgáló adatok, pl: név, cím, telefonszám, vagy e-mail címe. Webhelyünk használatához nincs szükség személyes adatok megadására. Bizonyos esetekben adott szolgáltatások igénylése esetén azonban szükségünk van az Ön nevére, címére, illetve egyéb adataira.

Ilyen eset például ha megválaszoljuk egyedi kérdéseit. Ha személyes adatok megadását kérjük, erre mindig külön felhívjuk a figyelmét. Ezen felül kizárólag olyan adatokat tárolunk és használunk fel, amelyeket Ön önként vagy automatikusan bocsátott a rendelkezésünkre,

Amennyiben szolgáltatást vesz igénybe, általában csak olyan adatokat kérünk, amelyekre az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükségünk van. Ha az adott esetben mégis a szükségesnél több adatot kérünk, Ön saját belátása szerint dönthet arról, hogy megadja-e azokat. A személyes adatokat kizárólag az igénybe vett szolgáltatás teljesítése és saját jogos üzleti érdekeinek érvényesítése céljából dolgozzuk fel.

Az IP-cím kivételével semmi esetre sem tároljuk honlapunkon a felhasználó közvetlen személyes adatait. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az Ön automatikus felismerését.

Adott célra való felhasználás

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag olyan célokra gyűjtjük össze, dolgozzuk fel és használjuk fel, amelyekről tájékoztatjuk Önt. Az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább harmadik fél számára.

A személyes adatok gyűjtése, valamint azok továbbítása az arra jogosult állami intézményeknek és hatóságoknak kizárólag a vonatkozó törvényeknek megfelelően vagy jogerős bírósági ítélet alapján történik. Munkatársainkat és az általunk megbízott szolgáltatókat titoktartásra és valamennyi adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartására kötelezzük.

Adatbiztonság

A Halasi és Társa Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli. Nagy figyelmet fordítunk a honlapunkat meglátogató ügyfelek, felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Adatbiztonsági irányelveink röviden

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki! Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., illetve a2013.évi V.tv.(Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja,(a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható), továbbá személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelmi Nyilatkozat oldalunkon nem kap választ,  kérjük keressen bennünket elérhetőségeinken:

Halasi és Társa Kft. 2700.Cegléd,Kasza u.8. Tel:+36 53 312 090, 06-20-4913683, info@halasitrans.hu

100%-osan megbízhatóak vagyunk, az elvállalt fuvart kifogástalanul teljesítjük!